Småvatna Fjellstyre

Hytter ved Tunnsjøflyan

Vi har tre hytter, Oluf og Helmer i Langvatnet, og Norveighytta på Grøndalsdammen.
Fiske i hele området som avbildet på kart,  kort kjøpes hos Liv, på butikken i Skorovas, på Inatur eller via SMS.
Småviltjakt uten hund
Elgjakt, annonseres

 

Kontaktinformasjon

Småvatna Statsallmenning

Stallvika 120, 7893 Skorovatn

Liv Tømmermo-Reitan