hfjj

Fjellrevsenteret

Fjellrevsenteret er lokalisert med sin utstilling hos Visit Børgefjell.

Denne utstillingen har til hensikt å informere om fjellrevens status i Scandinavia.
Senteret har en flott fjellrevutstilling som er flettet sammen med informasjon om reindrift, dyreliv og friluftsinteresse i Børgefjell.
Børgefjell nasjonalpark er fjellrevens viktigste fristed, her mottar den ingen hjelp som støtteforing eller utsetting fra avlsstasjonen på Oppdal.

Fjellreven er vedtatt som prioritert art av Kongen i statsråd. Prioriteringen betyr at fjellrev og fjellrevhi får en bedre beskyttelse enn i dag. Dette gjøres som ledd i arbeidet med å bedre situasjonen for truede arter.
Fjellreven er en kritisk truet art. Dette betyr at den har ekstremt høy risiko for å dø ut. Arten var tidligere vanlig i Norge, men omfattende jakt gjorde at populasjonen ble redusert til et svært lavt nivå. På tross av at fjellreven ble fredet i 1930, har bestanden holdt seg kritisk lav.

Kontaktinformasjon

Visit Børgefjell

Buenget 11