Fiskekort

Fiskekort Namsvatn Statsalmenning

Her kan fiskekort for Statsalmenningen og Røyrviks del av Børgefjell kjøpes online

Fisekortet for Namsvatn Statsalmenning er kortet for deg som skal fiske i den delen av Børgefjell som ligger i Røyrvik kommune, samt statsalmenningen utenfor nasjonalparkgrensen.
FISKEREGLER FOR NAMSVATN STATSALLMENNING

ALLMENNE BESTEMMELSER

Den som skal utøve fiske plikter å sette seg inn i de lover og bestemmelser som gjelder, og å gjøre seg kjent med grensene og forvisse seg om at hun/han har lovlig adgang til å utøve fiske.
Alle som skal drive med fiske skal ha gyldig fiskekort. Personer under 16 år fisker gratis. Ungdommer under 20 år fisker gratis såfremt de fisker sammen med foreldre med gyldig fiskekort. Den som fisker plikter å vise frem fiskekortet når det kreves av fjelloppsynet, politiet eller noen fra fjellstyret.
Som levende agn er det kun tillatt å bruke insekt og magot /meitemark. Annet levende agn er strengt forbudt.
Fiskeren må opptre varsomt i området, og vise hensyn ovenfor andre. Fiskeplassen skal forlates ryddet.

BRUKERGRUPPER

Innenbygdsboende er de som siste året har vært og fortsatt er bosatt i området der allmenningen ligger (Røyrvik kommune).
Utenbygdsboende er de som siste året har vært og fortsatt er fast bosatt i Norge, men utenfor allmenningsbygda.
Utlendinger er de som ikke fyller kravene til bosted i punkt 1 eller 2.

SPESIELLE REGLER FOR KROKFISKE

Krokfiske (sportsfiske) kan bare utøves med stang eller håndsnøre under aktivt fiske.
Isfiske kan foregå med inntil 10 fiskehull pr fisker. Når isfiske avsluttes må utsatt kroker inntas.
Utlendinger kan også drive sportsfiske/isfiske mot å løse fiskekort.

SPESIELLE REGLER FOR OTERFISKE

Oterfiske er kun for innenbygdsboende
Oterfiske kan bare utøves med en oter pr fiskekort med inntil 10 fluer/sluker pr oter.

SPESIELLE REGLER FOR FASTSTÅENDE REDSKAP (GARN OG LINE)

Alle som skal fiske med garn/line må løse kort for faststående redskap (garnkort).
Garnfiske er tillatt fra og med 10. august og frem til vannet er islagt.
Innenbygdsboende kan hele sesongen benytte fritt antall garn derav maks 2 garn kan ha større maskevidde enn 26mm pr døgn/person. Garnfiske kan utøves i: Orvatnet, Henrikvatnet, Renselskardstjønnnin, Getsvatnet, Djupvatnet, Blyvatnet, Beinvatna på høyde 690 og 694 moh, Rurukvatnet, Fiskløystjønna, Østre Sipmeken, Vestre Sipmeken, Jetnamsvatnet, Nåebrienjaevrie.
Utenbygdsboende kan hele sesongen benytte fritt antall garn der 2 garn kan ha større maskevidde enn 26mm pr døgn/person. Garnfiske kan kun utøves i Orvatnet.
Garnfiske nærmere elveos enn 100 meter er ikke tillatt.
Med garn menes vanlig fiskegarn (bunngarn) som kan være inntil 25 meter langt og inntil 2 meter dypt.
Garn skal være godt merket med flytebøye med brukerens navn. Umerket redskap kan opptas av oppsynet.
Fiskereglene gjelder fra 01.01.2021.

 

Kontaktinformasjon

Visit Børgefjell

Buenget 11