Fiskekort

Fiskekort Gjersvikeiendommen

Fiskekortet for Gjersvik gjelder for privateiendommen øst for statskogeiendommen. På denne eindommen kan man velge å bo i hytta Storkroktjønna eller ta med seg telt.

Fiskekortet gjelder for følgende vann:
Gjersvikbukta
Storkroktjønna
Lisskroktjønna
Rørplutten
Tjerma
Tjermaelva ned til Saksvatnet
Østre Annlitjønn
Bjørvasselva til fossen

Fiskekortet gjelder kun for stangfiske.

Kontaktinformasjon

Visit Børgefjell

Buenget 11