Fiskekort

Fiskekort Børgefjell

Dette fiskekort gjelder på alle eiendommer som ligger innenfor Børgefjell nasjonalpark og Austre Tiplingen Landskapsvernområde.

BØRGEFJELL NASJONALPARK og Austre Tiplingen Landskapsvernområde (ATL)

Dette fiskekort gjelder på alle eiendommer som ligger innenfor Børgefjell nasjonalpark og ATL.
Kortet gjelder ikke for grensevatn der fredningsgrensa går slik at vatnet ligger utenfor fredet område.
Kortet kan ikke overdras, og må fremvises på forlangende. Forlatt redskap skal merkes med tydelig navn og adresse.
Isfiske: Det kan brukes inntil 4 snører pr.kort

Kontaktinformasjon

Visit Børgefjell

Buenget 11